Resurstorget Sverige AB vill här med meddela om förändringar!

Vi på Resurstorget måste dessvärre meddela att efter en periods ovisshet och med att vi genomfört olika anpassningar och insatser för att stabilisera vår verksamhet inte lyckades med att gå ända in i mål. Detta är ytterst beklagligt.

Vi har därför beslutat att på egen begäran försätta Resurstorget Sverige AB i konkurs. Så från och med den 23 maj har vi lämnat in denna begäran och en konkursförvaltare har utsetts i form av Henrik Ringborg, norrkoping@delphi.se

Konkursförvaltaren i detta ärende är Henrik Ringborg, norrkoping@delphi.se på Advokatfirman Delphi

Resurstorget.se -
resurstorget.se -
resurstorget.se -

Våra tjänster omfattar:

 

TSL och övriga tjänster
Omställning
Arbetslivsinriktad Rehabilitering
Karriärcoachning
Jobbmatchning
Personalutveckling
Utbildning

 

Nyheter

Resurstorget Sverige AB vill här med meddela om förändringar!
Vi på Resurstorget måste dessvärre meddela att efter en periods ovisshet och med att vi genomfört olika anpassningar och insatser för att stabilisera vår verksamhet inte lyckades med att gå ända in i mål. Detta är ytterst beklagligt.

Vi har därför beslutat att på egen begäran försätta Resurstorget Sverige AB i konkurs. Så från och med den 23 maj har vi lämnat in denna begäran och en konkursförvaltare har utsetts i form av Henrik Ringborg, norrkoping@delphi.se

Konkursförvaltaren i detta ärende är Henrik Ringborg, norrkoping@delphi.se på Advokatfirman Delphi
... Läs merminimera

2018-06-05, 15:36  ·  

Läs på facebook
Produktion och design: paraiba.se