Om oss

Historik

Resurstorget startade år 2000, då som ett projekt inom LO – Landsorganisationen i Sverige. Det var ett mål 2 projekt som drevs av LO-distriktet Östergötland i samarbete med Socialförvaltningen, Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen, där det handlade om att hjälpa människor komma tillbaka till arbetsmarknaden. Under flera år drev LO verksamheten utifrån detta projekt, till starten av TSL – Trygghetsfonden i september år 2004 där dessa två verksamheter kombinerades.

Årsskiftet 2005/06 var det dags att renodla verksamheterna. Verksamheten med Socialförvaltningen och Kommunen gick sin väg med namnet Resurssamverkan och idag heter man Jobb- och Kunskapstorget.

 

Resurstorget som arbetade med TSL Trygghetsfonden startades upp 05/06 utifrån
Ekonomiska föreningen Resurstorget i Östergötland, parterna inom LO gick in som andelsägare (Kommunal, Handels, Byggnads, Grafikerna, Skogs- och Trä, IF Metall och LO-distriktet i Mellansverige).

 

Resurstorget har genom åren arbetat med olika projekt och avtal via Arbetsförmedlingen, ESF Europeiska Socialfonden, TRR, Arbetslivsinriktad rehabilitering etc och utgör sedan dess en partner på marknaden som med hög etik och moral bidrar till professionella och effektivare omställningsprocesser.

 

År 2010 skedde nästa stora förändring. Resurstorget Sverige AB startades för att samordna framtida planering om regional expansion. Då fanns Ekonomiska Föreningen Resurstorget i Östergötland och Ekonomiska Föreningen Resurstorget i Halland medan Resurstorget Skåne AB var på gång.

 

År 2016 gjordes nästa omstrukturering då alla verksamhetsdelar/regioner skulle slås ihop i bolaget Resurstorget Sverige AB. Under detta år genomfördes även nya upphandlingar med TSL Trygghetsfonden. I slutet av 2016 beslutade dåvarande ägare (LO-distriktet i Västsverige, LO-distriktet i Mellansverige, Handelsanställdas avd.17, Transportarbetarförbundet avd 25, Målareförbundet avd.4, IF Metall Halland, IF Metall Östra Skåne och IF Metall Östergötland) att sälja av och överlåta sitt ägande till medarbetare anställda av Resurstorget Sverige AB.

 

Sedan 15 december 2016 drivs Resurstorget i privat regi med den fortsatta ambitionen att…

“Resurstorget ska vara det naturliga och självklara valet för de som är i behov av professionellt stöd vid utveckling, omställning och förändring”

 

Resurstorget har utvecklats ur fackliga värderingar och dessa humanistiska grundprinciper avspeglas i verksamhet och kommer till uttryck i vår värdegrund och vårt förhållningssätt gentemot våra deltagare. Vi är ett low profit företag som sätter våra åtaganden till våra deltagare främst vilket innebär att minimala vinster delas ut till våra ägare. Vår ekonomiska grundsyn är att intäkterna istället kanaliseras tillbaka ut i våra projekt och deltagare.

Vi som anställda på Resurstorget kommer alltid att vara tacksamma för den grund som lades av tidigare styrelser och ägare fram till och med den 15 december 2016.

Vår resa fortsätter in i framtiden med många nya möjligheter.