Hitta Jobben!

En viktig resurs i våra omställningsprogram är vår uppsökande kunskap. Våra rådgivare har flera tips om hur man bearbetar den lokala arbetsmarknaden och letar brett inom olika branscher och yrkesområden för att hitta jobb som kan vara lämpliga för dig som deltagare.

Många arbetstillfällen finns idag på den så kallat dolda arbetsmarknaden. Uppsökande verksamhetens uppgift är att via nätverk och andra kontaktvägar försöka hitta dessa arbeten och marknadsföra er som deltagare och hjälpa er bli era egna jobbjägare.