Om webbplatsen

Information om cookies på Resurstorgets hemsida
Den här hemsidan innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en hemsida med cookies få information om detta.

Användningsområden
På vissa delar av hemsidan används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner. Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på vissa delar av Resurstorgets hemsida fungerar dessa inte utan cookies.

Besöksstatistik
Vår hemsida använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder hemsidan. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. Genom att använda webbplatsen utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på vår hemsida ska finnas med i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

Tillägget hämtar du här.

Mer information om cookies.

Produktion
Sidan är designad och producerad av Paraiba AB. Sidan använder WordPress som uppdateringsverktyg och är responsiv.

Mer om Paraiba här.