Karriärrådgivning

Resurstorget stöttar medarbetare som är i behov av verktyg för att finna en hållbar arbetssituation, så kallad karriärrådgivning. Vart är jag? Vart skall jag? Vad vill jag?

Karriärcoach för ett välgrundat beslut

Tillsammans med våra karriärcoach skapar du förutsättningar, drivkrafter och ser möjligheterna ur ett helhetsperspektiv. Frågor du kan få hjälp med är t.ex:

  • Är jag på rätt plats i arbetslivet?
  • Vad är jag bra på där jag är?
  • Vad har jag för tankar om min karriär?
  • Hur tar jag mig vidare?
  • Vad behöver jag göra för att jobba med…..?

Coachande samtal, teori och praktiska övningar varvas. Detta ger individen fördjupad självinsikt och möjlighet till reflektion över sin arbets- och livssituation så att ett välunderbyggt beslut kan fattas för det fortsatta yrkeslivet.

Resultatet av vår karriärrådgivning beror på hur samarbetet mellan personen och rådgivare. alltså samarbetet. Ett öppet sinne och nyfikenhet är en fördel!

Kontakta oss för karriärscoachning

Är du intresserad av att veta mer om vår karriärrådgivning? Kontakta oss på via formuläret här bredvid eller ring 010-498 49 00.