Ledarskaps- och Chefsutbildning

Att vara förbered och besitta kunskaper omkring förändringar och förändringsarbete inom organisationer och företag är inte alltid något självklart i goda tider när allt “flyter”.

Det är lätt att fundera över varför man inte var förberedd när förändringarna är ett faktum. Därför är vår ledarskapsutveckling ett steg i rätt riktning.

ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

  • Att leda ett lag
  • Ledare eller chef?
  • Utveckla din kommunikativa förmåga.
  • Ledarens roll på en arbetsplats?

Ledarskapsutbildningen är för dig som är chef eller ledare som vill skapa motivation, struktur, harmoni och stimulera utveckling. Utbildningen utvecklar din kommunikationsförmåga i personlig handledning samt vill utveckla självinsikt och medvetenhet över sitt ledarskap och medarbetarskap.

Personligt ledarskap

Utveckla dig till en bättre ledare och bli ditt bästa jag! Varje dag står du som chef inför olika utmaningar. Dagens chefsroll ställer inte bara krav på din förmåga att uppnå resultat i ditt arbete utan också på din förmåga att leda dina medarbetare på ett bra sätt.

Din personliga coach kommer inte att ge dig några färdiga lösningar med har en verktygslåda som kan hjälpa dig snickra ihop er lösning. Däremot sätter vi fokus på att diskutera, analysera och reflektera för att hitta nya egna lösningar. Med utgångspunkt i vad du behöver för att växa i din roll och utifrån vad din omgivning förväntar sig av dig hittar ni nya vägar för att skapa framgång – för dig och din organisation.

Kontakta oss för ledarskapsutveckling

Utbildningarna anordnas beroende på antal deltagare, vart i Sverige du finns. Du bestämmer! Är du intresserad av att veta mer om vår utbildning för ledare och chefer? Kontakta oss via formuläret eller ring 010-498 49 00.