Teamutveckling

Att arbeta i team blir mer och mer vanligt i arbetslivet. Men hur skapar man bästa möjliga förutsättningar för att en grupp människors samarbete?

Resurstorget skapar tillsammans med arbetsgruppen förutsättningar för ett effektivare team där tydlig kommunikation och arbete genom grupputveckling mot de mål :

  • Ökad arbetstrivsel.
  • Ökad lönsamheten.
  • Det goda arbetsklimatet.
  • Bättre arbetsmiljö.

Dessa mål är bara exempel som kräver på sådant som man kan ställa upp som de resultat man vill uppnå.

Figurer som lägger ett pussel med ordet teamwork.

Vetenskapliga verktyg för att utveckla ert team.

Resurstorget arbetar med vetenskapligt förankrade verktyg i hur ni kommer vidare med ett förändringsarbete. Sättet att bygga organisationen styr resultatet.

Se organisationsutveckling som en möjlighet.

Kontakta oss för grupputveckling

Kontakta oss för en skräddarsydd utbildningslösning för ledare, chefer och/eller medarbetare.