Arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsa på jobbet

Som arbetsgivare bör du arbeta aktivt med att förebygga ohälsa, få ned sjukfrånvaron och rehabilitera dina sjukskrivna tillbaka till arbete. Vi på Resurstorget erbjuder en rad tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering för anställda som på grund av fysiska, psykiska eller sociala orsaker har svårt att klara av nuvarande arbetsuppgifter. Vi anpassar tjänsterna efter era behov och arbetar både individuellt och med grupper.
Kontakta oss via kontaktformuläret på denna sida för mer information och förfrågningar.

Förebyggande rehabilitering

Förutom rehabilitering för att få tillbaka dina anställda på jobbet arbetar vi även mycket med hälsa i arbetslivet och förebyggande rehabilitering. Inom detta område kan vi erbjuda dig tjänster som hälsoprofilering, stresshantering, arbetsmiljöprofilering, stödsamtal KBT, rehabiliteringsutbildningar och rehabiliteringshandledning.

Så här går vår arbetsinriktade rehabilitering till

1. Du har en anställd som är i behov av arbetslivsrehabilitering och kontaktar oss på Resurstorget.
2. Vi har ett möte för att fastställa tjänst.
3. Vi skickar dig en offert.
4. Vi har ett första rehabmöte tillsammans med medarbetaren och håller sedan en regelbunden kontakt.
5. Vi återkopplar till dig som uppdragsgivare.
6. Medarbetaren är redo för jobb igen!

Illustration som visar de olika stegen i vår arbetsinriktade rehabilitering.

Exempel på våra tjänster inom arbetslivsrehabilitering

Här nedan ser du exempel på våra tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering (den kursiva texten) i förhållande till Rehabiliteringskedjan.

Dag 1 – 90
Rehabiliteringskartläggning och kartläggning av den fysiska, psykiska och psykosociala arbetsmiljön.
Sjukpenning betalas ut när man inte kan utföra de vanliga arbetsuppgifterna.
Kostnad 38 574:-

Dag 91 – 180
Utredning av arbetsförmåga. Matchning mot nya arbetsuppgifter. Anpassning av fysisk, psykisk och psykosocial arbetsmiljö
Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.
Kostnad 28 710:-

Dag 181-365
Rehabiliteringsomställning
Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på den reguljära arbetsmarknaden.
Kostnad 18 810:-

Totaltkostnad 86 094:-
(Exemplet ovan är en beräkning på arbetsgivarens kostnad för en anställd som är sjukskriven 100% med en timlön på 125:-/tim)

Försäkringskassan har ett utmärkt verktyg där för att räkna ut kostnaderna mera exakt för dig som arbetsgivare. Detta verktyg tar dock bara hänsyn till de första 180 dagarna. Där ingår alltså inte dagarna 181-365 i beräkningen.

Du kan dock räkna på den totala kostnaden på ditt företag för sjukfrånvaron. Du hittar beräkningsprogrammet HÄR.

Läs mera om verktyget HÄR.