Rehabiliteringsansvar som arbetsgivare

Vem har ansvaret?

Rehabiliteringsansvar är ett begrepp som i stort sett alla arbetsmarknadens parter någon gång kommit i kontakt med. Väldigt ofta landar parterna i olika tolkningar av begreppet. Vad innebär då rehabansvar och hur fungerar det i det ”verkliga livet”?

Enligt 3 kap 2a § i Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren se till att det finns en organiserad verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsstället.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) omfattar alla arbetsgivare, oavsett om verksamheten är stor eller liten, privat eller offentlig. Föreskrifterna gäller alltid när en nedsättning av arbetsförmågan har inträffat. Det spelar ingen roll om den beror på händelser som inträffat utanför eller i arbetet. Även personer som före anställningens början har en funktionsnedsättning omfattas av bestämmelserna.

Resurstorget kan hjälpa er att reda ut ansvarsfrågorna. Kontakta oss i formuläret här bredvid!