Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringsutredning

Vi stöttar både anställda och företag i rehabiliteringsutredningen. Ju tidigare man påbörjar utredningen desto bättre resultat för båda parterna. Genom Resurstorgets rehabiliteringstjänst ges stöd och rådgivning redan innan problemen uppstått och hjälper till med att hitta andra arbetsuppgifter eller ny sysselsättning redan på ett tidigt stadium. 

Vill ni veta mer om vårt program kontakta oss genom formuläret här bredvid!

Rehabsamtal

Vi har ett samtal tillsammans med arbetsgivare och anställd och upprättar en rehabplan för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen.

Utredning av arbetsförmåga

Genom arbetsprövning i reell miljö och professionell uppföljning ges en bild av den anställdes nuvarande arbetsförmåga och vi tar fram förslag på eventuella rehabiliterande åtgärder.

Rehabiliteringsrådgivning

Vägledning för anställda som på grund av sjukdom eller skada behöver stöd i att hitta nytt arbete eller påbörja studier.

Rehabiliteringsomställning

Vårt omställningsprogram för anställda som p.g.a. medicinska, sociala eller andra skäl inte längre klarar av sitt nuvarande arbete och anpassning eller omplacering inte är ett alternativ.