Utredning av arbetsförmåga

Arbetsförmågebedömning i reell miljö

Syfte
Arbetsförmågebedömning av hur medarbetaren klarar sina arbetsuppgifter i reell miljö. När det är oklart hur man ska gå vidare. Personen har en anställning, men det fungerar inte för personen att utföra sina arbetsuppgifter.

Bedömning av arbetsförmåga

Målgrupp
Medarbetare som på grund av fysiska, psykiska eller sociala orsaker har svårt att klara av nuvarande arbetsuppgifter och där fack och/eller arbetsledning har behov att klargöra om medarbetaren har tillräcklig kapacitet för de aktuella arbetsuppgifterna.

Innehåll
Fördjupat kartläggningssamtal med medarbetaren. Samtal med arbetsledaren som ger sin syn på arbetssituationen och beskriver arbetsuppgifterna samt att vi tar del av den skriftliga arbetsbeskrivning som finns. Observationer på arbetsplatsen vid ett eller flera tillfällen för att studera arbetsinsatsen i ordinarie arbete. Analys av insamlad information.

Resultat
En tydlig bild av hur det fungerar så ni kan gå vidare i processen.

Skriftlig dokumentation efter genomförd utredning.