Omplaceringsutredning vid sjukdom

rehabiliteringsutredning

Rehabiliteringsutredning

Medarbetare som på grund av fysiska, psykiska eller sociala orsaker har svårt att klara av nuvarande arbetsuppgifter och där fack och/eller arbetsledning har behov att klargöra om medarbetaren har tillräcklig kapacitet för de aktuella arbetsuppgifterna. En sådan utredning kan innehålla kartläggningssamtal med deltagaren, samtal med arbetsledaren som ger sin syn på arbetssituationen och beskriver arbetsuppgifterna, genomgång av skriftliga arbetsbeskrivningar. Detta kompletteras sedan med observationer på arbetsplatsen vid ett eller flera tillfällen för att studera arbetsinsatsen i ordinarie arbete.

rehabiliteringsomställning

Rehabiliteringsomställning

Tid: 6 månader.
Syfte: Vi utgör ett stöd för personen i processen att lämna sin nuvarande anställning och gå vidare till nytt lämpligt arbete utifrån den situation personen befinner sig i. Målgrupp När anpassning/omplaceringsutredning har gjorts. Fack och arbetsgivare har konstaterat att inga lämpliga arbetsuppgifter finns inom företaget. Och önskar anlita fortsatt stöd för personen utanför arbetsplatsen.

• Innehåll – Programmet är individuellt upplagt och kan bland annat innehålla följande delar:

• Fördjupat kartläggningssamtal och fortsatta samtal mellan medarbetaren och Resurstorgets rådgivare.

• Kontakt efter behov med berörda myndigheter som t ex Försäkringskassa, Arbetsförmedling, läkarkontakter osv.

• Att tillsammans med medarbetaren hitta rätt arbetsprövningsplats utifrån dennes förutsättningar och finnas tillgänglig genom processen med uppföljningar och analys.

• CV, personligt brev, företag/branschkunskap, studievägledning, nätsök.