Rehabsamtal

rehabsamtal deltagareRehabiliteringssamtal

Rehabsamtal är en tjänst som syftar till att få igång rehabiliteringsprocessen hos både företaget och individen. Därför delar vi in denna i två delar. En arbetsgivardel och en individdel.

Rehabsamtal med arbetsgivare

Syftet är att hjälpa arbetsgivaren i sitt rehabiliteringsansvar genom att träffa den anställde i ett bedömningssamtal för att se vad som kan vara nästa steg i rehabiliteringsprocessen. Samtal med arbetsgivaren riktar sig främst mot frågeställningen/situationen som önskas hjälp med. Därefter bedömningssamtal med den anställde och återkoppling till arbetsgivaren hur man bäst går vidare.

Rehabsamtal med individen

Här är målgruppen för rehabiliteringssamtalet den individ som behöver stöd i sin nuvarande arbetssituation. Eller som stöd i en övergång till annat arbete. Dessa samtal kan variera i antal beroende på behov och överenskommelse med beställaren. Målet är att personen själv ska kunna komma vidare i sina tankar på ett bra sätt, exempelvis genom nya förhållningssätt/insikter i nuvarande situation eller för att planera nästa steg.

Frågor eller kontakt om offert gör du enklast via formuläret här bredvid!