Utbildning om arbetslivsinriktad rehabilitering

Vad är förutsättningarna för en lyckad rehabilitering och hur kan man förebygga ohälsa på arbetsplatsen? Vi på Resurstorget erbjuder rehabiliteringsutbildningar som ger en grundläggande introduktion till arbetslivsinriktad rehabilitering och svarar på dessa frågor. Utbildningarna vänder sig till företagsledare, chefer, produktionsledare och fackklubbar.

För mer information och bokning eller offertförfrågan kontakta oss via formuläret här bredvid!

Våra rehabiliteringsutbildningar:

  • Lagstiftningen och roller.
  • Rehabiliteringskedjan.
  • Exempel på olika verktyg som kan användas.
  • Gruppdiskussioner kring ett fiktivt fall.
  • Fördelar med att arbeta aktivt med rehabiliteringsfrågor.
  • Rehabiliteringsekonomi.
  • Hur kan hälsa främjas på en arbetsplats.
  • Att upptäcka tidiga signaler på ohälsa.
  • Teoripass varvas med gruppdiskussioner och grupparbete.

Tid
Heldags utbildning med möjlighet till uppföljning och utvärdering.

Plats
Utbildningen kan ges i era egna lokaler eller i lokaler angivna av Resurstorget.

Pris
Priset för utbildningen offereras enligt överenskommelse.

Rehabiliteringsutbildning på Resurstorget.